MENU
Aula_close Layer 1

Opdatering vedr. Coronavirus

Oversigtekort over Mølleskolen 

Samlet oversigtskort

Oversigtsplan over de enkelte bygninger. 

Genåbningsplan fredag d. 17.april 2020

_____________________________________________________________________________________________________________

Ny procedure ved behov for nødpasning

26. mar. 2020

Kære forældre

Da nedlukningen af dagtilbud og skoler er forlænget frem til og med 13. april 2020. Forlænges nødpasning selvfølgelig også. For de børn, der allerede er tilmeldt nødpasning fortsætter tilmeldingen frem til, at Statsministeren ophæver nedlukningen. 

Da forlængelsen kan medfører ændrede behov for nogle familier, er der mulighed for at tilkendegive sit behov for nødpasning. 

Det styres og koordineres centralt i Skanderborg kommune:

Du kan læse om dine muligheder for at tilkendegive dit behov for nødpasning her.

Venlig hilsen 

Ledelsen Mølleskolen

_____________________________________________________________________________________________________________

PPR udvider muligheden for telefonisk åben rådgivning

18. mar. 2020

Kære forældre

Hvis I får brug for det kan I booke telefontid til åben rådgivning i PPR. Samtalerne ligger hver dag i tidsrummet kl. 13-15. Samtalen kan bookes frem til kl. 12 på dagen, men I kan også booke længere frem i tid. Rådgivningen varetages af logopæder, pædagogiske konsulenter og psykologer.
I kan læse mere om mulighederne for rådgivning til børn, unge og familier her. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Sidste nyt ang. skolelukning

12. mar. 2020

Det pædagogiske personale er lige nu i fuld gang med at forberede undervisning, som eleverne kan arbejde med derhjemme de næste 14 dage. Forældre og elever vil i løbet af i dag modtage en plan for, hvad der forventes, at der arbejdes med derhjemme. I planen vil det også fremgå, hvornår lærerne står til rådighed for spørgsmål, der relaterer sig til undervisningen. Planen vil løbende blive opdateret.

Vi ved at, I som forældre har forskellige muligheder for adgang til it-udstyr. Vi håber I vil være behjælpelige med at eleverne har adgang til en computer derhjemme.

Vi afventer nu en konkret kommunal udmelding ift. nødpasning for 0. – 3. klasse. I hører fra os snart vi ved mere.

Mvh
Ledelsen på Mølleskolen

_____________________________________________________________________________________________________________

Kære forældre

Aula er desværre overbelastet og utilgængeligt. Dette er årsagen til, at denne besked kommunikeres ud via andre kanaler.

Mølleskolen lukkes fra og med fredag og foreløbig til og med fredag den 27.3. Dette sker på baggrund af udmeldingen fra statsministeriet i går aftes samt de efterfølgende meldinger fra kommunal side. Der vil blive etableret nødpasning for 0.-3. klasse. Vi vender tilbage med en nærmere præcisering omkring nødpasning senere i dag. Klubben lukkes.

I dag torsdag er de elever, der møder frem, i deres egen klasse. Undervisningsaktiviteterne bliver tilrettelagt efter dette.

I den periode, hvor skolen er lukket, vil der fortsat være undervisningen. Dette vil foregå via de digitale platforme, MinUddannelse og Aula. Mere info om fjernundervisningen senere i dag.

Med venlig hilsen
Ledelsen på Mølleskolen

Dokumenter

oversigtskort - samlet 16 april.pdf

Shape Created with Sketch.

SAMLET OVERSIGT STUEN 16 APRIL.pdf

Shape Created with Sketch.

Genåbning.pdf

Shape Created with Sketch.