Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mølleskolens specialklasserække

Mølleskolens vision er, at ”alle børn skal være i trivsel, fagligt og socialt. De er motiverede, nysgerrige, indgår i fællesskaber og har lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund.”

I Mølleskolens specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder arbejder vi med, at eleverne skal opnå selvtillid og opleve glæde i deres skolegang. Vi arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte elevs situation, muligheder og behov.

Vores mål er at styrke elevens faglige, personlige og sociale udvikling med udgangspunkt i den enkelte elevs evner og resurser. Undervisningen foregår i et tæt og overskueligt miljø med nær voksenkontakt.

Vi prioriterer et tæt samarbejde med forældrene og forventer, at forældregruppen spiller en aktiv rolle i forhold til eget barns og klassens udvikling og trivsel.

Vi samarbejder med fritidsdelen. Primært i forhold til de yngste elever.

Specialklasserne er underlagt samme krav som den ordinære folkeskole. Derfor er tilbuddet rettet mod muligheden for at tage folkeskolens afgangsprøve. Vi sætter fagligheden højt, videreudvikler på alternative undervisningsformer og nyder godt af, at der er færre elever i klasserne, og som udgangspunkt altid to undervisere.

For de ældste elever tilstræber vi at følge den almindelige fagrække, men tilpasser efter den aktuelle elevgruppe. Vi prioriterer dansk, engelsk og matematik og vurderer for hver enkelt elev, om han/hun har mulighed for at gå til afgangsprøve i disse fag - eller om prøven skal erstattes af en individuel tilrettelagt prøve og et kompetencebevis.

I forhold til den øvrige fagrække, vælger vi at samle naturfagene under et - kaldet naturfag. Hvis en elev har specielle evner og interesser inden for et specifikt fag, kan han/hun deltage i faget på almenområdet og eventuelt aflægge prøve.

Eleverne i specialklasserækken tilbydes svømning hvert år.

Vi samarbejder med almenområdet i det omfang, vi finder det godt for vore elever. Vi deltager så vidt muligt i skolens fælles aktiviteter og traditioner.