Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolestart og overgange

Når børnene skal starte i skole, er vi optaget af gode overgange og derfor har vi et nært samarbejde med distriktets børnehaver. I 0. klasse arbejder vi med sproglig opmærksomhed, matematisk opmærksomhed og videreudvikling af børnenes sociale kompetencer. Derudover har børnene en ugentlig projektdag, hvor fokus er på udviklingen af de 21. århundredes kompetencer.

På Mølleskolen ønsker vi at skabe gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab vi har til børnene, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe de gode fællesskaber. Vi har derfor et samarbejde med børnehaverne, hvor børnene sammen med pædagoger kommer i praktik 2 dage i maj måned. Her deltager de i forskellige aktiviteter på kryds og tværs sammen med børnehaveklasselærerne og pædagogerne.

For at skabe en god overgang til SFOén har børnene mulighed for at begynde en uge inden skolestart. Her vil der være et særligt program, hvor børnene lærer de voksne og de andre børn at kende.

Klassedannelse

Vi ønsker homogene klasser. Derfor sker klassedannelsen på baggrund af observationer af samspillet mellem børnene på praktikdagene og overlevering fra børnehaverne. Derudover kigger vi på en ligelig fordeling mellem drenge og piger og en fordeling af børnene fra de forskellige børnehaver.

Hvis I og børnehaven vurderer, at jeres barn har særlige behov eller ikke er parat til skolestart, deltager vores indskolingsleder i et møde med jer og børnehaven for at afklare, det konkrete behov. Børnehaven indkalder og er vært for mødet.