Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Ordensregler

Et godt arbejds- og undervisningsmiljø for alle er en forudsætning for, at alle kan udvikle sig fagligt og menneskeligt, og at folkeskolens formål kan føres ud i livet. Formålet med ordensregler er således at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel og læring og for elevernes og de ansattes undervisnings- og arbejdsmiljø.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Derfor skal du efterleve anvisninger fra skolens ansatte og i din væremåde vise, at du:

  • Tager hensyn til og respekterer andre.
  • Tager ansvar for egne handlinger.
  • Behandler skolens bygninger og inventar med respekt.

Specifikke regler:

  1. Skolens 8. og 9. årgang har tilladelse til at færdes i byen i 10 – og 12-pausen. Der er en løbende dialog mellem klasser og afdelingsleder, der hvor butikker og borgere oplever det vanskeligt.
  2. Eleverne i udskolingen må opholde sig indendørs i pauserne med mindre andet er aftalt.
  3. Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet er ude i pauserne, med mindre andet er aftalt.
  4. Boldspil og sneboldkastning må kun finde sted på boldbanerne eller anviste områder.
  5. Cykler og løbehjul skal trækkes på skolens område.