MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

OVERORDNEDE REGLER:

1.   Du skal vise hensyn til andre.

2.   Du skal tage ansvar for egne handlinger.

3.   Du skal behandle skolens bygninger og inventar med respekt.

 

SPECIELLE REGLER:

1.   Skolens 8. og 9. årgang har tilladelse til at færdes i byen i 10- og 12-pausen.

2.   Boldspil og sneboldkastning må kun finde sted på boldbanerne eller anviste områder.

3.   Eleverne i udskolingen må opholde sig indendørs i pauserne.

4.   Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet er som udgangspunkt ude i pauserne.

5.   Cykler og løbehjul skal trækkes på skolens område.

 

- OG LIDT FLERE REGLER m.m.

Legeplads-området er forbeholdt 0.-6. klassetrin. Hvis der opstår konflikter, hjælper gårdvagterne med at finde en løsning.

Multibanen er forbeholdt 7. årgang. Hvis 7. årgang ikke bruger banen i et frikvarter, kan andre børn benytte den. Evt. konflikter løses af eleverne selv eller sammen med en gårdvagt.

Skolegården er for alle. I skolegården er ”småspil” tilladt, og der skal vises hensyn til andre aktiviteter.

Faggårdens område er i frikvartererne forbeholdt elever fra specialklasserne.