Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Mølleskolens vision er, at ”alle børn skal være i trivsel, fagligt og socialt. De er motiverede, nysgerrige, indgår i fællesskaber og har lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund.”

Det har vi en fælles forpligtelse til at arbejde for. Mølleskolens pædagogiske ståsted er systemisk. Vi ser mobning som uhensigtsmæssige mønstre, der kan opstå i relationer i fx klassesammenhæng, og derfor arbejder vi på Mølleskolen altid med afsæt i, at udfordringerne skal løses i fællesskaberne, i relationerne mellem børnene og mellem børn og voksne. At få arbejdet med de uhensigtsmæssige mønstre, der kan opstå, er dermed en sag for alle aktører rundt omkring problematikken – børn, forældre og pædagogisk personale.

I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal skolens ledelse såfremt der konstateres problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning el. lign. sikre udarbejdelse af en handlingsplan. Handleplanen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, der iværksættes for at stoppe mobningen.

Såfremt en elev eller dennes forældre ikke er tilfredse med den udarbejdede handleplan, har elevens forældre mulighed for at klage. I første omgang sker dette via en henvendelse til skolens ledelse. Såfremt skolens ledelse fastholder handleplanen overbringes klagen til Fagsekretariatet Børn & Unge. Fagsekretariatet Børn & Unge vil derefter behandle klagen. Får klageren ikke fuldt ud medhold, sendes klagen og begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til behandling i Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Se evt. mere på: http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole

 

MOBNING - det vil vi ikke ha’

På Mølleskolen vil vi ikke acceptere mobning. Alle ansatte, forældre og elever er forpligtet til at tage mobning alvorligt og arbejde med klassernes sociale liv og trivsel med henblik på at skabe en skole, hvor alle trives. Klik på link nedenfor for at læse om, hvad vi konkret gør på Mølleskolen, når vi identificerer mobbe-problematikker.

Handleplan
Skolens handleplan i forhold til at forebygge og handle på mobning - for både elever, lærere og forældre

Kort forældrevejledning
Hvad kan vi sammen gøre for at forebygge og identificere udfordringer med mobning

Princip for bæredygtige fælleskaber
Skolebestyrelsesprincip

Dokumenter

Elevtrivsel - mobning.pdf

Shape Created with Sketch.

Kort forældrevejledning.pdf

Shape Created with Sketch.

Princip for bæredygtige fælleskaber.pdf

Shape Created with Sketch.