Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk ståsted

Mølleskolens vision er, at ”alle børn skal være i trivsel, fagligt og socialt. De er motiverede, nysgerrige, indgår i fællesskaber og har lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund.”

Tryghed, nærhed og overskuelighed er nøgleord for mange børns trivsel. Vi prioriterer, at der er få voksne til børnene på de forskellige årgange, og at alle børn har mulighed for tæt kontakt til lærerne og pædagogerne.

Mølleskolen arbejder ud fra en systemteoretisk forståelsesramme. Alle, elever såvel som lærere, pædagoger og forældre, indgår i en social sammenhæng, hvor den enkelte påvirker helheden og selv bliver påvirket af helheden.

Hvis vi vil ændre en adfærd, skal vi ændre på mønstre og strukturer i gruppen. Sådan kan samværsformen og således adfærden ændres. Dette giver en gunstig indvirkning på læringsmiljøet og øger motivationen og trivslen.

Vi arbejder for at alle børn skal være en del af et fællesskab og forblive i det nære fællesskab, så vidt det er muligt.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til barnet, hvor vi tager udgangspunkt i barnets situation, og arbejder videre ud fra de resurser, barnet besidder.

Vores indstilling, tillid og positive forventninger til barnet har en meget vigtig effekt på barnets indlæring og personlige udvikling.

På Mølleskolen arbejder vi med at ruste børnene til fremtidens samfund. Vi har en ugentlig projektdag på alle årgange, hvor rammen er fremtidens kompetencer. Her arbejdes med innovation og entreprenørskab, samarbejde, IT & teknologier, problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation. Projektdagene er på denne måde tværfaglige og indeholder en bred vifte af forskellige projektorienterede undervisningsforløb.

Læs i øvrigt mere i Mølleskolens kontrakt med Skanderborg kommune her:

 

 

Dokumenter