MENU
Aula_close Layer 1

Fnat

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på fnat. Fnat (scabies) er en kløende hudlidelse, der skyldes en mide.

Om smitte
Smitten sker ved tæt og direkte kontakt blandt nære familiemedlemmer (sovefællesskab).  Smitte uden for husstanden er sjælden. Da små børn ofte er meget ’i hænder’, kan der dog i sjældne tilfælde ske smitte i børneinstitutioner. Smitteperiode: Smitter kort efter smittetidspunktet, og til behandling er iværksat.

Symptomer
Inkubationstid: Kløe udvikles hos ikke tidligere smittede efter 4 uger og hos tidligere smittede efter få dage.  Fnat viser sig ved kløe, der opstår 3-6 uger efter smitte. Kløen er mest udtalt om natten. Det klør over det meste af kroppen. Børn under 1 år er også angrebet i ansigt og hårbund. Selv ved udtalt kløe er der ofte kun få kradsemærker og knopper på huden. Det kan være vanskeligt at stille diagnosen især hos personer med høj personlig hygiejne.

Behandling
Ved kløe og mistanke om fnat skal lægen kontaktes med henblik på diagnose og behandling. Når der er konstateret fnat, bør der gives behandling til alle i husstanden og til personer, der har ligget i samme seng som den smittede. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre familiemedlemmer kan være smittet, selv om de endnu ikke har fået symptomer. Håndklæder og sengetøj vaskes ved min. 60º C i forbindelse med behandlingen. Efter behandling er der ikke længere smitterisiko, men kløen kan alligevel bestå i nogen tid.

Om forholdsregler ved sygdomstilfælde
Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen. Men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos børnene i 3-6 uger efter sidste tilfælde.

Komme i institution
Efter iværksat behandling.