MENU
Aula_close Layer 1

Lus

Hvordan ser hovedlus og deres æg ud?
Voksne hovedlus er 2-3 mm lange; hunnerne er større end hannerne. Helt nyklækkede lus kan være mindre end 1 mm. Lusene har tre par ben forrest på kroppen, som er aflang og affladet. Lus har ikke vinger, og de kan hverken flyve eller hoppe.

Hvordan lever hovedlus, og hvor længe varer deres udvikling?
Hovedlus lever helt nede ved hårbunden, hvor de finder de forhold, de trives bedst ved, nemlig en temperatur på ca. 30°C , en høj luftfugtighed og nem adgang til at suge blod. Det har ingen betydning for lusene, om håret er rent eller snavset, da det blod, de lever af, altid vil være til stede, uanset hvornår håret sidst er blevet vasket.

Hvilke gener er der ved hovedlus?
Der kan gå flere uger, fra en person har fået lus, til det begynder at klø. I den periode kan personen nå at smitte mange andre, og kløen er derfor en dårlig målestok for, om man har lus eller ej. Børn i alderen 3–10 år bør derfor regelmæssigt (ideelt en gang om ugen) undersøges for lus.

Nogle mennesker er måske flove over lus i familien, hvilket der ikke er nogen grund til. Tilstedeværelsen af lus har ingen forbindelse med manglende hygiejne eller rengøring, og det er vigtigt med åbenhed fra de smittede personer, hvis man vil lusene til livs.

Hvordan smitter hovedlus?
Tæt kontakt mellem hoveder anses for at være den eneste smittevej af betydning. Lusene forlader ikke frivilligt et hoved, medmindre de har mulighed for at kravle over på et andet.

Nogle undersøgelser tyder på, at hårlængden kan have betydning for, hvor let man bliver smittet med lus. Langhårede børn har oftere lus end korthårede, og da det oftest er pigerne, der har langt hår, er der flere tilfælde med lus blandt piger. Børn med kortere hår kan dog også sagtens få lus, og kun hvis håret er kortere end 0,5 cm, er man sikker på at undgå lus.

Da smittespredningen sker ved tæt kontakt, vil det ofte være i den nærmeste omgangskreds (legekammerater og/eller familie), at man skal søge smittekilden. De fleste børn opholder sig i skole, daginstitution og fritidsordning en stor del af deres aktive tid. Det giver gode muligheder for tæt kontakt med eventuelle smittekilder.

Hovedlus kan leve i op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hårbunden.

Fælles brug af kamme, børster, huer, tøjdyr o. lign., der bruges af flere personer inden for et kort tidsrum, kan måske udgøre en vis risiko, og disse bør derfor inddrages i lusebehandlingen.

Kan hovedlus forebygges?
Den eneste forebyggelse mod smittespredning er regelmæssigt (en gang om ugen) at rede håret igennem med tættekam og straks iværksætte en behandling og give besked til omgangskredsen, hvis der findes lus. På denne måde opdages eventuelle lus hurtigt, smitten begrænses, og sandsynligheden for at blive smittet igen på et senere tidspunkt mindskes.

Tættekam til behandling mod hovedlus
Kæmning er en effektiv, billig og uskadelig metode til at fjerne lus med. For at metoden skal være effektiv nok, kræver det dog, at man er meget omhyggelig, og at kæmningen gentages hver anden dag i en periode på 14 dage. En kæmning tager ca 20 minutter. Gør håret vådt og behandl med balsam. Red igennem med små skilninger fra pande til nakke. Lus kan især lide at opholde sig ved ørerne. Kammen bankes af indimellem på et stykke hvidt køkkenrulle. Det er vigtigt at bruge en god, tæt kam der holder formen.

De vigtigste punkter om hovedlus, specielt til forældrene

  • Det er forældrenes ansvar, at deres børn undersøges og behandles for hovedlus.
  • Den bedste måde at forebygge spredning mod hovedlus på er ved at undersøge barnet jævnligt – helst én gang om ugen.
  • Undersøg altid barnet for lus ved henvendelse herom fra andre forældre, skolen og institutionen.
  • Vær sikker på, at barnet ikke har lus, når det sendes i skole eller institution efter ferierne.
  • Vælges kæmning som behandlingsmetode, skal personen kæmmes hver anden dag i 14 dage,fra den sidste levende lus er fundet.
  • Vælges godkendte lægemidler som behandlingsmetode, bør behandlingen gentages efter otte dage uanset anvisningerne på midlet og kombineres med kæmning.
  • Husk at kontrollere, om behandlingen har virket.
  • Ud over vask eller frysning, i et døgn, af kamme, børster, huer og anden hovedbeklædning er der ingen grund til at foretage sig yderligere i omgivelserne.
  • Giv altid besked til skole og/eller institution samt den nærmeste omgangskreds, hvis der er lus i familien.
  • Vær opmærksom på, at der er ekstra stor risiko for gensmitte i perioden efter en behandling, og indtil alle smittekilder i omgangskredsen er lusefri.

 Yderlige information kan søges hos Statens Skadedyrslaboratorium (www.dpil.dk), på Apoteket eller hos Sundhedstjenesten Skanderborg Kommune.