Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) for Skanderborg Kommune er et tilbud til børn og unge i alderen 0 – 18 år samt deres familier og netværk.

PPR’s formål er - ud fra et helhedssyn og i nært samarbejde med forældrene og evt. andre sagkyndige - at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel.

En grundtanke er, at der som regel er flere årsager til, at et barn ikke trives. Symptom(er) herpå kan være, at barnet eller den unge har vanskeligheder på forskellige områder af f.eks. sproglig - indlæringsmæssig - social og følelsesmæssig karakter.

Ved PPR er ansat tale-hørelærere, psykologer og læsekonsulenter, som regelmæssigt kommer i kommunernes daginstitutioner og skoler.

Forældre, der har spørgsmål vedrørende deres børns udvikling og trivsel, kan henvende sig til daginstitutionen eller skolen, hvorfra der kan formidles kontakt til PPR. Forældre og unge kan også henvende sig direkte i PPR's Åbne Rådgivning, der modtager telefonopkald på 8794 7337.

Åben Rådgivning hos psykologer i PPR:
Åbningstider
Alle telefonsamtaler skal gennem sekretariatet Loni Franck 87947337
Åben rådgivning hos tale-hørekonsulent Ellen Lystbæk i PPR tlf. 5155 7814
Åben rådgivning har lukket i alle skoleferier.

Henvendelse til:
Pædagogisk-Psykologisk
Rådgivning
Søndergade 27
8464 Galten
87 94 73 37