Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

VELKOMMEN TIL MØLLESKOLEN

Velkommen til Mølleskolen

 

Mølleskolen er en stor folkeskole med ca. 1000 elever. Vi har tre spor i 0. – 6. klasse og seks spor i udskolingen. Derudover har vi en specialklasserække med tre grupper.

 

Mølleskolen, der er placeret midt i Ry, har nem adgang til alle byens faciliteter samtidig med, at der er kort afstand til en masse skøn natur så som tætliggende skove, Himmelbjerget, Knudsø, Gudensø, Birksø, Ry Mølle sø m.m.

 

Mølleskolen er en ambitiøs og visionær folkeskole, der lægger vægt på at alle elever skal blive så dygtige, som de kan i et trygt og udviklende skolemiljø. Vores opgave er at ruste eleverne til at håndtere fremtiden og det samfund, som de kommer til at blive en del af, hvor der er behov for andre kompetencer end tidligere. Kompetencer som lærer eleverne at udforske og skabe samt kommunikere, samarbejde og deltage.

 

Mølleskolen har en stærk vision om, at alle børn skal være i trivsel – fagligt og socialt. At de motiverede og nysgerrige indgår i fællesskaber samt har lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund.  

 

Vi ønsker at skabe en skole, hvor vi kan ruste og uddanne vores børn til fremtidens samfund med afsæt i det 21. århundredes kompetencer. Vores globaliserede og digitaliserede samfund er i konstant og hastig forandring. Denne udvikling gør, at det er andre kompetencer, der vil være efterspurgte og nødvendige for vores elever at beherske end det, deres forældre er uddannede til. Derfor kigger vi i retningen af de kompetencer, som en række internationale forskere og virksomheder peger på er nødvendige for eleverne i livet efter folkeskolen. Disse kompetencer omhandler bl.a. kollaboration, it og læring, videns konstruktion, problemløsning og innovation samt selvevaluering.

 

Disse kompetencer implementerer vi bl.a. via vores ugentlige projektdage, som er fyldt med spændende, kreative og innovative forløb. Ressourcemæssigt bidrager alle fag til dagen sammen med den understøttende undervisning. Dagen er derfor ikke tænkt som en fagdag, men en dag hvor sagen, emnet, eller projektet er i fokus. På projektdagen arbejder vi bl.a. med digitale og analoge værktøjer, børnene kommer på ture ud af huset og tilegner sig viden om det omkringliggende samfund, herunder virksomheder i lokalområdet, naturen og de kulturtilbud, der er inden for rækkevidde. Der vil også blive arbejdet sammen på tværs af klasser og fag.